Nəsimi rayon Mərkəzi kitabxanası

Nəsimi rayon MKS

İradə Əlili Qarabağın Tutusu

Oxuculara təqdim olunan bu kitab İradə Əlilinin gərgin əməyinin, Vətən eşqindən doğan istəyinin, arzusunun bədii – publisisit məhsuludur. Kitab xalqımızın igid qızı, sonuncu Qarabağ müharibəsində fədakarlıq göstər

İradə Əlili Dünya sevənlərindir

Şairənin sizlərə təqdim etdiyi kitabında Vətənə, Anaya, Torpağa, uşaqlara bağlılığını əks etdirən şeirlərtəqdim olunur. Bu müəllifin oxucularla ikinci görüşüdür.

Təranə Vahid "Doxsan imza"

Kitabda yazıçı-jurnalist Təranə Vahidin son illərdə “Mədəniyyət” qəzetində çap olunmuş yazılarından bir qismi toplanıb. Mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrini əks etdirən maraqlı müsahibələr, rep

Yaqub Əıioğlu "Qu quşunun nəğməsi"

 “Qu gölü”ndə üzən Qu quşu haqqında çoxlu əfsanələr var. Əfsanələr də bəzən insan taleləri ilə üst-üstə düşür. Çünki əfsanələr gözəl arzulardan, gözəlli

Leyla Quliyeva "Cahangir Cahangirov"

Cahangir Cahangirov dahi Ü.Hacıbəylinin bilavasitə yaradıcılıq irsindən qidalanan nəslin nümayəndələrindən biridir. İstedadlı bəstəkar operalar, xor və müxtəlif musiqi alətləri üçün vokal simfonik əsər